Appelterre

Het station van Appelterre, gefotografeerd omstreeks 1910. De woning van de bareelwachter is al lang verdwenen. Een stationslandschap zoals we het ons nog lang willen herinneren. Verzameling Steven De Schuiteneer.

Een zeer zeldzame zichtkaart van het station van Appelterre omstreeks 1930. Let op de ontbrekende dwarsliggers. Het station en de omgeving zijn gedurende al die jaren nauwelijks veranderd. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich de gebouwen van de bekende tabaksproducent Torrekens. Verzameling Yvan Decoster

Een beter zicht op het station van Appelterre. Het station is opvallend genoeg nauwelijks veranderd, de omgeving des te meer. Tijdens de zomervakantie van 2006 werd ook een overdekte fietsenstalling aan de spoorkant aangelegd. Verzameling Steven De Schuiteneer

Een prentbriefkaart (uit de jaren voor W.O. II) van het stationsgebouw van Appelterre. Toen was er nog ruimte voor groen op het perron. In de verte de laadmal en het wijkspoor. Net voor het mechanische sein overweg 69 aan de Papenstichelbaan. Nu is de Papestichelstraat een doodlopende weg. Merk de fraaie perronverlichting op en het bord "Verboden over te stappen". Verzameling S. De Schuiteneer

Zichtkaart uit de jaren 50 van de vorige eeuw van de stationsomgeving van Appelterre. Verzameling S. De Schuiteneer

Het station van Appelterre op 11 december 2005. Aan de linkerkant wordt gewerkt aan een nieuwe parking die omstreeks september 2006 volledig voltooid was. Foto Ben Lanoot

In 2011 werden de perrons te Appelterre gemoderniseerd. Deze abri van het type 2 zal u er niet meer vinden. Maar modernisering is van alle tijden. Zo ook in de jaren 30 van de vorige eeuw toen werd beslist om 300 tot 400 haltes uit te rusten met een eenvormig en economisch type schuilhuisje. Het bestaat uit een modulair systeem met platen gewapend beton. In Appelterre bevond zich tot in 2011 een abri van het type 2 (8,75 m x 1,50 m) waarin naar NMBS-normen maar liefst 50 reizigers een schuilplaats konden vinden. 24-11-07. Foto Ben Lanoot

In een typisch Vlaams landschap i.e. knotwilgen, licht glooiend, verzorgde achtertuintjes én brandnetels snelt stel 190 naar de volgende halte : Appelterre. 12-07-09. Foto Ben Lanoot

Reizen aan boord van een NMBS-trein kan anno 2008 in 1ste of 2de klasse. Tot in het jaar 1956 bestond er zelfs een hardzittende 3de klasse op het Belgische spoor. In feite werd toen de 3de klasse opgewaardeerd tot 2de klasse, 2de klasse werd 1e klasse en de toenmalige 1ste klasse werd opgeheven. 24-03-08. Foto Ben Lanoot

De MR86 wordt sinds 2012 gereviseerd (opwaarderen van de technische installaties) in de Centrale Werkplaats van de NMBS in Mechelen. De modernisering is beperkt (ook door budgettaire redenen) met bijvoorbeeld de vernieuwing van het interieur en het toilet. Uitwendig is de nieuwe kastkleur de blikvanger. Airco of een volledig gesloten vacuüm wc-systeem met opvangbak ontbreekt. Op 27 mei 2015 wordt motorstel 911 ingezet als semi-directe P-trein tussen Denderleeuw en Geraardsbergen.  Foto Ben Lanoot.

De laatste locs van de reeks 22 (bouwjaar 1953-1954) en de reeks 25 werden eind maart 2009 geschrapt. De historische foto toont een P-trein FGSP-FGRA via FDD gesleept door de 2245 (geschrapt op 14/12/03). Deze loc behoorde tot een subreeks (2240-2250) met een derde licht (boven vensters) wat een restant is van een vroegere inzet voor grensoverschrijdend verkeer (met Nederland) 07/08/2003 Foto Ben Lanoot

De I6 rijtuigen werden in 78 exemplaren gebouwd in 1977. Na het terugvallen van treinen naar LUX, F, I en Zwitserland in de periode 2002-2004, duiken ze op in binnenlandse diensten voor extra treinen of als vervangingsmaterieel. Het I6 rijtuig op de foto, juist achter de loc, draagt haar tweede kleurstelling sinds levering nl. de Memling livrei (rijtuig 12607 te Schendelbeke). Foto Ben Lanoot

Het I6 rijtuig op de foto, juist achter de loc, draagt haar tweede kleurstelling sinds levering nl. de Memling livrei (rijtuig 12607 te Schendelbeke). Foto Steven De Schuiteneer

Op 8 oktober 2010 sleept loc 2329 (in dienst op 18/05/1956) P-trein 8067/8955 Brussel-Zuid – Jette – Denderleeuw (frontwisseling) – Geraardsbergen met I6-rijtuigen. Net achter de loc zien we rijtuig 14607 dat in 1989 werd omgebouwd van I6 B11-rijtuig naar I6 Bc10 ligrijtuig (één van de 15 omgebouwde rijtuigen). Tot eind 2003 werden deze rijtuigen ingezet in de nacht- en autoslaaptreinen met bestemming Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Spanje, waaronder de Treski, een wintervakantietrein tussen België en Oostenrijk. De ligrijtuigen werden voorgoed geschiedenis bij de schrapping in december 2018. Deze P-trein 8955 was destijds een semi-directe trein tussen Denderleeuw (V. 17.46 uur) en Geraardsbergen (A. 18.08 uur) met stilstanden in Ninove, Appelterre & Idegem.

Elektrische locomotieven van de reeks 12 (familie van de reeks 11.8, 21 en 27) zijn zelden op lijn 90 te bewonderen. Hier sleept loc 1208 (bouwjaar 1986) een extra trein met ketelwagens tussen Antwerpen en Tergnier (F). De locs van de reeks 12 zijn aangepast om te rijden in Frankrijk (25 kV) zodat een locwissel in Erquelinnes overbodig is. Steven De Schuiteneer maakte in Idegem een opname van dezelfde trein. Met dank aan Corentin Cauwelier. Foto Ben Lanoot

De reeks 20, tot eind december 2008 heer en meester op de goederenlijn 24 (Antwerpen) - Visé- Montzen, wordt verbannen naar diensten in het binnenland ter vervanging van locs reeks 23-26. Zo sleept de stoere 2010 een wel heel korte containertrein van Zeebrugge naar Ronet op 25 april 2009. Loc 2010 werd op 11/12/11 buitendienstgesteld. Foto Ben Lanoot

Op 25-11-07 werd de B-Telecom ES800 meettrein (zie tevens foto te Galmaarden) ingesloten tussen de 1341 en een I11 stuurstandrijtuig als tractievorm. Rijtuigen van het type I11 worden tot op heden niet ingezet voor reizigersvervoer op de regionale L90. Foto Ben Lanoot

Overbrenging van een trein beladen met dwarsliggers van FDD naar FGRA in het kader van de vernieuwing van L90 tijdens het weekend. Loc van dienst is de versleten 6222 van depot FKR. Appelterre, 27 maart 15. Foto Ben Lanoot.